„Drug na drumu“

Pomoć na putu

Šta i zašto osiguravam?

Gde god da putujete svojim vozilom, želite da ne brinete ako se desi nešto neplanirano, poput kvara, nezgode, ili oštećenja vozila. U tome najbolje pomaže pomoć na putu, koju sprovodi Coris assistance sistem, te u zavisnosti od odabranog paketa asistencija obuhvata:

 • Popravku manjih kvarova na licu mesta
 • Šlepanje vozila do najbližeg servisa ili gde god to klijent želi, ukoliko se na mestu događaja ne može osposobiti za dalju vožnju ili ukoliko je sipano pogrešno gorivo
  • U slučaju da je nemogućnost nastavka putovanja posledica saobraćajne nezgode ili nesreće preduslov za šlepanje je da je policija sačinila zapisnik
 • Izvlačenje vozila iz vode, blata, jarka, kanala
 • Privremeno čuvanje vozila na obezbeđenom parkingu posle saobraćajne nezgode
 • Prevoz putnika do odredišta ili prebivališta u slučaju da se ne može popraviti ili da je ukradeno ili prevoz po vozilo u servis nakon organizovane asistencije van Srbije
 • Prenoćište dok je vozilo u servisu
 • Najam zamenskog vozila ako popravka traje duže od 24 časa i udaljenost od odredišta je veća od 100 km
 • Organizaciju pomoći šlepanja, popravki, prevoza, smeštaja, najma zamenskog vozila...
 • Pružanje informacija o kontakt telefonima ovlašćenih servisa, iznosu putarina, stanju na putevima, obaveštavanje porodice, policije, hitne pomoći i sl.

Zašto biram
Globos osiguranje?

Zašto biram <br> Globos osiguranje?

Više odgovora na sva Vaša pitanja možete naći u našem blogu Pomoć na putu

Uporedna tabela paketa

Asistencija i Opis
CORIS Plus
CORIS Premium

Servisiranje informacija

Saveti o postupanju u slučaju saobraćajne nezgode, u slučaju nastanka kvara ili krađe; info o lokacijama i kontaktima servisa; udaljenostima destinacija; o iznosima putarine; vremenskim uslovima; stanju na putevima i graničnim prelazima; prosleđivanje info članovima porodice, kolegama, prijateljima, policiji ili hitnoj pomoći
Neograničeno
Neograničeno

Organizacija pomoći na putu (Srbija i Evropa)

Organizacija popravke u slučaju manjeg kvara na licu mesta; organizacija vuče do najbližeg servisa koji može osposobiti vozilo, sedišta ili prebivališta korisnika; organizacija prevoza vozača i putnika do prebivališta ili odredišta ako je vozilo ukradeno ili se ne može popraviti; organizacija prenoćišta za putnike i vozača; organizacija najma zamenskog vozila
Neograničeno
Neograničeno

Popravka vozila

U slučaju manjeg kvara koji se može otkloniti na mestu događaja
do 50 EUR
(za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope uključujući Srbiju)
do 75 EUR
(za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope uključujući Srbiju)

Prevoz vozila u slučaju kvara

Prevoz (šlepovanje) vozila ukoliko se vozilo na mestu događaja ne može osposobiti za nastavak putovanja. Prevoz se organizuje do najbližeg auto-servisa, auto-otpada ili gde korisnik želi
do 100 EUR
(za slučaj koji nastane na teritoriji Srbije)

do 175 EUR
(za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope izvan Srbije)
do 150 EUR
(za slučaj koji nastane na teritoriji Srbije)

do 350 EUR
(za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope izvan Srbije)

Pogrešno gorivo

Prevoz (šlepovanje) vozila na dijagnozu i popravku u slučaju sipanja pogrešnog goriva
close
do 150 EUR

Prevoz vozila u slučaju saobraćajne nezgode

Prevoz (šlepovanje) vozila ukoliko se vozilo na mestu događaja ne može osposobiti za nastavak putovanja. Prevoz se organizuje do najbližeg auto-servisa ili auto-otpada. U slučaju saobraćajne nezgode uslov za organizaciju prevoza vozila je da je policija izvršila uviđaj i da je sačinjen policijski zapisnik o nezgodi.
Bez limita
(za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope uključujući Srbiju)
Bez limita
(za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope uključujući Srbiju)

Izvlačenje vozila

Organizacija izvlačenja vozila u slučaju kada se vozilo našlo u provaliji, jarku, blatu, vodi i sl.
do 150 EUR
do 225 EUR

Čuvanje vozila

Organizacija privremenog smeštaja vozila na obezbeđenom parkingu, nakon saobraćajne nezgode
do 25 EUR
do 75 EUR

Povratak po vozilo

Organizacija povratka po vozilo i preuzimanje vozila koje je ostalo u servisu nakon organizovane asistencije, za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope izvan Srbije
close
do 175 EUR

Prevoz vozača i putnika

Prevoz do mesta prebivališta ili do odredišta u slučaju da se vozilo ne može popraviti ili je ukradeno
Slučaj na teritoriji Srbije:
do 25 EUR po osobi,
125 EUR za osobe zajedno

Slučaj izvan teritorije Srbije (Evropa):

do 40 EUR po osobi, do 200 EUR
za sve osobe zajedno
Slučaj na teritoriji Srbije:
do 35 EUR po osobi,
175 EUR za osobe zajedno

Slučaj izvan teritorije Srbije (Evropa):

do 60 EUR po osobi, do 300 EUR
za sve osobe zajedno

Prenoćište za vozača i putnike

Za vreme dok je vozilo u servisu. Uključeni troškovi noćenja
Slučaj na teritoriji Srbije:
max 40 EUR po noćenju, po osobi, max 2 noćenja

Slučaj izvan teritorije Srbije (Evropa):
max 75 EUR po noćenju,
po osobi, max 2 noćenja
Slučaj na teritoriji Srbije:
max 50 EUR po noćenju, po osobi, max 3 noćenja

Slučaj izvan teritorije Srbije (Evropa):
max 100 EUR po noćenju,
po osobi, max 3 noćenja

Zamensko vozilo

Organizacija najma vozila u slučaju da popravka vozila traje duže od 24h i da je udaljenost do krajnjeg odredišta veća od 100 km
do 50 EUR po danu, max 2 dana,
(za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope izvan Srbije)
do 75 EUR po danu, max 3 dana,
(za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope izvan Srbije)

COFUS Osiguran popust

Mogućnost korišćenja popusta prilikom kupovine kod partnera u sistemu COFUS osiguran popust u zemlji i inostranstvu
check
check