Pomoć na putu

Pomoć na putu

Drug na drumu, pomoć na putu u pravi čas na pravom mestu!

Krećete na put spremni, konačno! Mislite da ništa ne može da Vam stane na put do željenog odmora i destinacije na koju ste se uputili. Međutim, tokom vožnje shvatate da nešto nije u redu sa Vašim automobilom. Da, svi znamo taj osećaj! U tim minutima svašta prolazi kroz glavu, pokušavate da napravite brzinski plan kako da rešite situaciju. Strana zemlja, ne znate jezik, nemate internet. Gde odvesti auto na popravku, gde prespavati dok se auto ne popravi i na kraju krajeva ko će da odšlepa auto do prvog pouzdanog ovlašćenog servisa? Koga ćete u tom trenutku prvo nazvati?

Pomoć na putu, Drug na drumu je rešenje za sve neplanirane situacije koje Vas zadese na putu. Putna asistencija pruža servis pomoć na putu koji Vam je dostupan 00-24h u slučaju kvara vozila, saobraćajne nezgode, oštećenja ili uništenja vozila i u slučaju potrebe za servisnim informacijama. U okviru pomoći na putu Drug na drumu, pružalac asistencije je Coris Assistance, koji obezbeđuje informacije i organizuje pomoć na putu.


Kako ne bi bilo nesporazuma, pojasnićemo osnovne pojmove:

Pod kvarom motornog vozila podrazumeva se svaki slučaj koji je rezultat mehaničke, elektroničke, elektronske, pneumatske ili hidraulične prirode, koji za rezultat ima nepokretnost vozila. 

Pod oštećenjem vozila se smatra slučaj izazvan saobraćajnom nezgodom, padom ili udarom nekog predmeta ili lica, požarom, poplavom, olujom ili gradom, čijim delovanjem Vaše vozilo postaje nebezbedno za dalju vožnju ili vožnja uopšte nije ni moguća. 

Drug na drumu pomoć na putu pruža i informacije koje se tiču tehničkih saveta za vozilo, saveta u vezi sa postupanjem u slučaju saobraćajne nezgode, oštećenja ili uništenja vozila, kao i u slučaju nastanka kvara na vozilu ili krađe vozila. Takođe, možete dobiti i servisne informacije o lokacijama i kontakt telefonima ovlašćenih servisa, putarinama, prosleđivanje hitnih informacija članovima porodice, prijateljima, kolegama sa posla ili poslodavcu, policiji ili hitnoj pomoći, informacije o stanju na putevima u zemlji i Evropi.

Šta da radim ukoliko mi se ispraznio akumulator? Neću valjda ići do ovlašćenog servisa za manji kvar?

Ne brinite, mi smo i na to mislili! Popravka u slučaju manjeg kvara podrazumeva da najbliži serviser dođe na mesto na kojem je nastao kvar vozila, u organizaciji asistentske kuće, pruži pomoć Vašem vozilu kako bi što pre, bezbedno, nastavili svoje putovanje.

A kako da reagujem kada vozilo ne mogu da pokrenem, gde mi je u tom slučaju potrebno šlepanje/vuča?

Pozivom call centra na broj +381 11 36 36 959, asistentska kuća organizuje šlep službu, ukoliko vozilo nije u voznom stanju zbog saobraćajne nesreće ili kvara vozila. Bitno je da naglasimo, da je neophodno da se izvrši uviđaj policije, u slučaju saobraćajne nesreće, kako bi se vuča ili šlepanje vozila organizovalo od strane Coris Assistance-a.

U paketu pomoći na putu, postoji i opcija da asistentska kuća organizuje nastavak Vašeg putovanja, što podrazumeva aktivnosti u organizaciji prenoćišta za vozača i putnike ukoliko se vozilo ne može osposobiti za nastavak putovanja u istom danu, organizaciju prevoza vozača i putnika do odredišta ili prebivališta, pa čak i obezbeđivanje zamenskog vozila u slučaju kvara ili udesa. Kako se organizuje prenoćište za mene i moje putnike? Asistentska kuća organizuje prenoćište za vozača i putnike do maksimalno 3 dana, u mestu koje je najbliže lokaciji na kome se desila potreba za asistencijom, ukoliko se vozilo ne može popraviti u istom danu kada se desio problem s vozilom, uz uslov da je do potrebe za ovom vrstom asistencije došlo na udaljenosti većoj od 100 km od mesta prebivališta/sedišta.

Ono što mi možemo da Vam poželimo je da Vas uvek prati lepo vreme i dobri uslovi na putu.