„Svakome se može desiti nezgoda“

Auto-odgovornost

Šta i zašto osiguravam?

Aktivno učestvujem u saobraćaju, ali i uz pažnju se može desiti incident i izazvati šteta drugim licima. Ne želim da drugi ispaštaju, te moj partner Globos osiguranje brine da štete koje ja načinim budu pokrivene, i druga strana obeštećena.

Zakonski obavezno osiguranje, koje se zaključuje prilikom registracije i pokriva odgovornost za štetu načinjenu trećim licima.

Zašto biram
Globos osiguranje?

Zašto biram <br> Globos osiguranje?

Više odgovora na sva Vaša pitanja možete naći u našem blogu Sve što treba da znam kada svojim vozilom nekome načinim štetu