Obaveštenje za
akcionare

Obaveštenje za <br> akcionare

OBAVEŠTENJE

O načinu dostavljanja dokumentacije za akcionare
Globos osiguranja čije su akcije otkupljene u postupku prinudnog otkupa

Obaveštavaju se akcionari akcionarskog društva GLOBOS OSIGURANJE ADO BEOGRAD čije su akcije otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija na osnovu Odluke skupštine akcionara o prinudnom otkupu akcija od 15.06.2021. godine da dostavu neophodne dokumentacije za isplatu akcija mogu izvršiti na jedan od sledećih načina:

  • putem maila na adresu: isplata_akcija@britishmotors.rs

Potrebna dokumentacija za prenos novca:

Title

alt