Obaveštenje za
akcionare

Obaveštenje za <br> akcionare

OBAVEŠTENJE

ZA AKCIONARE GLOBOS OSIGURANJA ČIJE SU AKCIJE OTKUPLJENJE U
POSTUPKU PRINUDNOG OTKUPA

Obaveštavaju se akcionari GLOBOS OSIGURANJA a.d.o. Beograd, čije su akcije otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija na osnovu Odluke skupštine akcionara o prinudnom otkupu akcija od 15.06.2021godine, da je dana 21.12.2021. godine, izvršena isplata svih akcija preostalim akcionarima koji su dostavili potrebnu dokumentaciju.

Akcionari koji nisu isplaćeni zbog nedostajuće dokumentacije, mogu se javiti putem maila:

isplata_akcija@britishmotors.rs

OBAVEŠTENJE

O načinu dostavljanja dokumentacije za akcionare
Globos osiguranja čije su akcije otkupljene u postupku prinudnog otkupa

Obaveštavaju se akcionari akcionarskog društva GLOBOS OSIGURANJE ADO BEOGRAD čije su akcije otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija na osnovu Odluke skupštine akcionara o prinudnom otkupu akcija od 15.06.2021. godine da dostavu neophodne dokumentacije za isplatu akcija mogu izvršiti na jedan od sledećih načina:

  • putem maila na adresu: isplata_akcija@britishmotors.rs
  • poštom na adresu: British Motors, Zrenjaninski put 11, 11210 Beograd

Potrebna dokumentacija za prenos novca:

Title

alt