„Sa mojih deset prstiju stečeno“

Osiguranje imovine

Šta i zašto osiguravam?

Osiguravam svoju imovinu da bi rasla i umnožavala se, neoštećena vremenskim prilikama, incidentima ili bilo kakvim situacijama koje bi je mogle narušiti.

Zašto biram
Globos osiguranje?

Zašto biram <br> Globos osiguranje?

Osiguranje građevinskih objekata sa pripadajućom opremom i instalacijama štiti od:

 • Požara, udara groma, oluje, eksplozije, grada, manifestacija, demonstracija, pada letelice
 • Provalne krađe i razbojništva
 • Izlivanja vode iz instalacije
 • Loma stakala

Dopunska osiguranja građevinskih objekata štite od:

 • Poplave, bujice, visoke vode, izlivanja vode iz instalacija
 • Klizanja, sleganja, odronjavanja tla
 • Snežne lavine
 • Izlivanja tečnog užarenog metala ili iscurenja radnog fluida ili zalihe iz sudova i instalacija
 • Samozapaljenja zaliha
 • Loma predmeta u muzeju ili na izložbi

Osiguranje mašina štiti od:

 • Nepredviđenih kvarova mašina, radnih uređaja i instalacija u sklopu ili izvan objekta tokom redovnih eksploatacionih uslova
 • Nespretnosti i nehata radnika, kao i namernog izazivanja štete
 • Oštećenja delova mašine nastalih tokom same popravke, kao i u procesu demontiranja i montiranja

Ne osigurava se od zamora, dotrajalosti, korozije i sl.

Osiguranje od provalne krađe i razbojništva štiti:

 • Nameštaj, uređaje, mašine, alate, zalihe, umetnička dela, knjige, zbirke i vredne predmete
 • Gotovinu, dragocenosti, menice, čekove, akcije, novac u bankama i prenosu
 • Stvari zaposlenih ili drugih lica za koje je osiguranik odgovoran po ugovoru

Osiguranje objekata u izgradnji

Predmet osiguranja mogu biti:

 • Građevinski objekti u izgradnji
 • Oprema namenjena ugradnji u osigurani građevinski objekat u izgradnji
 • Pomoćni objekti za njegovu izgradnju – skladišta, skele, pomoćne zgrade
 • Montažni radovi i oprema za montažu u sklopu izgradnje

Dopunskim osiguranjem se mogu osigurati:

 • Objekti koji se rekonstruišu
 • Pojedini građevinski i zanatski radovi
 • Pomoćni materijal i alat itd.

Osiguranje stakala od loma

Omogućava zamenu i reparaciju stakala oštećenih ili polomljenih na bilo koji način

Osiguravaju se:

 • Sve vrste stakala
 • Svetleće reklame i natpisi, neonske reklame i cevi
 • Kulturno istorijski spomenici
 • Nadgrobni spomenici

Kombinovano osiguranje računara i drugih uređaja

Osiguravaju se:

 • Računari i prateća oprema
 • Klima i energetski uređaji
 • Instalacije
 • Procesni eletronski računari

Osiguranje od rizika: požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, vode i vodene pare, pada letelice, manifestacija i demonstracija, odronjavanja i klizanja tla, snežne lavine, loma, provalne krađe i razbojništva.