Sistem
menadžmenta

Sistem <br> menadžmenta

Globos osiguranje

Globos osiguranje a.d.o. je uspostavilo Integrisani sistem menadžmenta, saglasno zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013, ISO 22301:2019 i ISO 10002:2018 u oblasti pružanja usluga neživotnog osiguranja o čemu svedoče međunarodno priznati sertifikati. Integrisanjem zahteva više standarda Sistema menadžmenta u jedinstven sistem ostvaruje se niz benefita. Tako smo pronašli optimalan put da unapredimo proces rada i zadovoljimo sve eksterne i interne zahteve na što racionalniji način, poboljšamo performanse životne sredine i bezbednosti na poslu, podignemo nivo bezbednosti informacija i stvorimo sve uslove za održiv kontinuitet poslovanja.

Stalnim održavanjem i poboljšavanjem uspostavljenog sistema, obezbeđujemo objektivno, efikasno i efektivno upravljanje svojim procesima, u skladu sa jasno definisanim i kontrolisanim procedurama, čime postižemo:

 • Usredsređenost na osiguranike, u cilju stalnog povećanja njihovog zadovoljstva i usredsređenost na korisnika, kroz primenu procesa postupanja sa prigovorima;
 • Kontinuirano unapređenje i razvoj proizvoda i usluga;
 • Potpunu posvećenost, konsultacije i obuke zaposlenih, u cilju povećanja njihove produktivnosti i podrške u ispoljavanju ideja, kao i poboljšavanja performansi sistema menadžmenta, obezbeđujući na taj način obostrano zadovoljstvo;
 • Uspostavljanje dobrih poslovnih odnosa sa partnerima i svim zainteresovanim stranama u cilju stvaranja dodatnih vrednosti za sve učesnike u poslovnim odnosima;
 • Sistemski pristup u unapređenju efektivnosti i efikasnosti svih poslovnih procesa i sistema menadžmenta;
 • Proaktivno delovanje u cilju stalnog smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu;
 • Posvećenost obezbeđivanju adekvatnih uslova na radnim mestima i u radnoj sredini za bezbedan i zdrav rad;
 • Obezbeđenje kompetentnih ljudskih i adekvatnih materijalnih resursa, neophodnih za ostvarenje definisanih ciljeva;
 • Potpunu zaštitu informacija i obezbeđen kontinuitet poslovanja;
 • Dostupnost, integritet i poverljivost informacija;
 • Ispunjenost regulatornih i zakonskih zahteva u svim aspektima poslovanja;
 • Stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti procesa.
 • 45001-2018
 • ISO 9001-2015 SN14-1265.00 - SRB
 • ISO 10002-2018 GKSR-0489-CS - SRB-SERTIFIKAT
 • ISO 14001-2015 SN20-20 - SRB
 • ISO 22301-2019 GKSR-0489-BC - SRB
 • ISO 27001-2013 GKSR-0489-IC - SRB-SERTIFIKAT
 • Logo - Globos Osiguranje ADO 1

Title

alt