„Čuvajmo zdravlje“

Dobrovoljno zdravstveno
osiguranje
od težih bolesti i hirurških intervencija

Šta i zašto osiguravam?

Zdravlje je najdragocenije i kroz dobrovoljno zdravstveno osiguranje želim dodatnu sigurnost za sebe i svoje zaposlene. Ovo je najbolji način da poslodavac bude odgovoran i upravlja budućnošću kada se dogode teže bolesti ili se ukaže potreba za hirurškim intervencijama. Svi zajedno smo savesni prema zdravlju tokom osiguranog perioda gde god da se nađemo ukoliko imamo polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja od težih bolesti i hirurških intervencija.

Zašto biram
Globos osiguranje?

Zašto biram <br> Globos osiguranje?
 • checkmark Paket OnLineDok, jer pruža jednokratnu poklon konsultaciju sa lekarom na daljinu u situacijama kada nije neophodan neposredni kontakt lekara sa pacijentom
 • checkmark Osiguranik je osiguran u svakom trenutku dok je zaposlen tokom trajanja polise, gde god da se nađe, i na poslu i u svoje slobodno vreme
 • checkmark Visoka ažurnost u isplati šteta u trenucima kada je pomoć najpotrebnija

Osigurani slučajevi težih bolesti obuhvataju:

 • Tumor
 • Moždani udar
 • Infarkt miokarda
 • Komu
 • Emboliju
 • Bakterijski meningitis
 • Encefalitis
 • Hepatitis B i C
 • I mnoge druge na osnovu Uslova osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija

Sledeći delovi tela mogu biti predmet osiguranog slučaja kod osiguranja od hirurških intervencija:

 • Nervni sistem
 • Endokrini sistem
 • Respiratorni sistem
 • Digestivni trakt i abdominalni organi
 • Srce
 • Arterije
 • Urinarni sistem
 • Kosti i zglobovi lobanje i kičmenog stuba
 • Druge kosti i zglobovi
 • Polni organi
 • Oko
 • Uvo

*obaveza osiguravača ne postoji u slučaju koji nastanu kao posledica bolesti koja je postojala u momentu zaključenja ugovora, usled korišćenja psihoaktivnih supstanci, vršenja krivičnog dela, pokušaja samoubistva, prilikom bavljenja rizičnim aktivnostima ili sportovima i slično, što je navedeno u Uslovima osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija