„Put pod noge, polisa u džep“

Putno osiguranje

Šta i zašto osiguravam?

Sa radošću planiram svoja putovanja i volim da spakujem kofere i uživam, odmorim se i napunim baterije, a da ne brinem u slučaju da mi zatreba lekarska pomoć, pravna asistencija ili ako mi se izgubi ili ošteti prtljag, jer znam da je sa mnom moj saputnik, polisa Globos osiguranja.

Zašto biram Globos osiguranje?

Zašto biram Globos osiguranje?
 • checkmark Bez granica: Gde god da otputujem inostranstvo*, bilo kojim prevoznim sredstvom, osiguravam i sebe i porodicu, a kada službeno putujem i svoje saradnike. Mogu da se posvetim opuštanju, uživanju ili poslovnim zadacima.
 • checkmark Namenski za mene: Cena osiguranja zavisi isključivo od dužine trajanja putovanja, destinacije i broja osoba koje putuju.
 • checkmark On line zaključivanje: Samostalno, u grupi ili sa porodicom
 • checkmark Covid 19: Pokriće troškova pružanja neophodne medicinske pomoći i prevoza
 • checkmark Jednostavna procedura: Pozivom Coris assistance call centra, saopštavanjem broja polise se obezbeđuje potrebna asistencija
*zemlje u kojima ne pružamo usluge putnog osiguranja su: Somalija, Zapadna Sahara, Ruanda, Sudan, Kongo, Etiopija, Avganistan i Irak

Globos osiguranje pruža mi tokom putovanja:

Globos osiguranje pruža mi tokom putovanja:
 • Medicinsku asistenciju u slučaju iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja, kao i hitnu medicinsku evakuaciju u zemlju prebivališta
 • Putnu asistenciju u slučaju gubitka, kašnjenja, krađe, uništenja prtljaga i ličnih dokumenata
 • Pravnu asistenciju, ukoliko je neophodna usled nesrećnog slučaja ili nezgode

Putno osiguranje pokriva troškove koji nastanu u toku ugovorenog perioda osiguranja, a podrazumevaju usluge asistencije i osiguranja stvari:

 • ambulantnog lečenja
 • nabavke lekova i sanitetskog materijala
 • hitnog prevoza do najbliže bolnice
 • bolničkog lečenja
 • neophodne dijagnostike
 • neodložnih operacija zbog akutne bolesti
 • stomatološke usluge u cilju olakšavanja akutne zubobolje
 • usluge putne asistencije u slučaju gubitka ili kašnjenja prtljaga, krađe ili gubitka dokumenata, odnosno nezgode na putu
 • usluge pravne asistencije
 • štete nastale usled uništenja ili krađe stvari putnika, koje služe za ličnu upotrebu