Sve što treba da znam kada svojim vozilom nekome načinim štetu

Sve što treba da znam kada svojim vozilom nekome načinim štetu

Šta je polisa autoodgovornosti?

 

Polisa autoodgovornosti se plaća prilikom registracije vozila i zapravo pokriva štetu trećim licima nanetu vozilom osiguranika. Njome su pokrivene štete koje izaziva osigurano vozilo trećim licima, na imovini, bila to druga vozila, predmeti, građevine, osobe i sl.


U zavisnosti od počinioca, postoje 2 pravca:

Ja sam počinilac nezgode/nesreće

 

Ukoliko ste Vi počinilac, oštećeni ima pravo na nadoknadu štete na osnovu vaše polise autoodgovornosti. Oštećena strana ima pravo na nadoknadu štete na osnovu Vaše polise autoodgovornosti (skraćeno AO polisa) i ovo je jedina šteta koja se njome može nadoknaditi. Razlog zašto ovo ističemo je činjenica da klijenti često pozivaju osiguravajuće kuće čiji su AO osiguranici kada oštete svoj auto ili kada im se desi kvar ili im zatreba šlep služba. Štete na autu osiguranika ne pokriva AO polisa već kasko polisa koja se odvojeno ugovara, a sve nezgode na putu za koje je potrebna asistencija, poput kvara, curenja ulja, pogrešnog goriva sipanog u rezervoar, potrebnog šlepa, pokriva polisa pomoći na putu.

 

Ja sam oštećena strana

 

Ako ste Vi oštećena strana, Vi i Vaše vozilo imate pravo na nadoknadu štete zahvaljujući polisi autoodgovornosti počinioca. Potrebno je da se javite osiguravajućoj kući kod koje osoba koja je priznala krivicu ima polisu auto odgovornosti.

Znači, ako ste Vi oštećena strana, osiguravajuća kuća čiju polisu autoodgovornosti ima strana koja Vam je nanela štetu ima obavezu da Vam istu nadoknadi. Visina nadoknade će zavisiti od procene njihovog procenitelja šteta i može Vam biti isplaćena ili može biti plaćeno direktno servisu. Svakako ne smete preduzimati nikakve popravke dok ne dobijete zapisnik.

Automobil je naneo štetu ogradi, kući, osobi …

Ono što veliki broj ljudi ne zna je da AO polisa ne nadoknađuje samo štetu na vozilima, već i na drugim stvarima koje se oštete vozilom, kao i štetu nanetu osobama. 

Da li moja polisa auto odgovornosti nadokađuje meni štetu?

Nažalost, Vaša polisa auto odgovornosti neće nadoknaditi štetu na Vašem autu, u slučaju da ste Vi počinilac, već Vaša kasko polisa ukoliko je imate. Ukoliko nemate kasko polisu, a počinilac ste, štetu na svom vozilu ćete morati sami da nadoknadite.

Kada se popunjave Evropski obrazac?

Ono što je svima dobro poznato je da, ukoliko je šteta vrednosti ispod 500e i ukoliko su obe strane saglasne oko počinioca krivice, koji tu krivicu prihvati, potrebno je da obe strane popune i potpišu Evropski obrazac. Naravno, neophodno je i da se slika šteta na oba vozila. Preporuka svih osiguravajućih kuća je da se pozove policija na uviđaj.

Šteta je preko 500e

Za štete preko 500e, obavezno je da se sačeka uviđaj policije.

Šta činiti ako policija ne izađe na uviđaj?

U slučaju kada je šteta do 500e i policija ne izađe na uviđaj obe strane popunjavaju i potpisuju Evropski obrazac, a u slučaju da je šteta preko 500e mora se insistirati na izlasku policije, jer je to njihova obaveza i u slučaju da se ne sačeka uviđaj policije kasnije može doći do komplikacija oko naplate štete.

Da li je potrebno prisustvo obe strane prilikom prijave štete?

Prilikom procene štete, poželjno je da oba vozila sa počiniocima budu prisutna, ukoliko nema slika sa lica mesta, tj. ukoliko nije vršen uviđaj.

Ako počinilac nije vlasnik vozila, potrebno je

Vlasnik vozila je fizičko lice, a neko drugi je vozio u momentu nezgode/nesreće, te je za prijavu štete potrebno da ima ovlašćenje overeno kod notara, ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu vlasnika i vozačka dozvola osobe koja je vozila.

Ako je pravno lice vlasnik vozila, potrebno je

U slučaju da je vlasnik vozila pravno lice, ovlašćeno lice firme treba da potpiše i overi popunjenu prijavu štete, a sva potrebna dokumenta i ovlašćenje firme treba da donese osoba koja je vozila vozilo.

Prijava štete

Šteta se prijavljuje lično, ali se mailom mogu dostaviti popunjena i potpisana prijava štete i sva navedena dokumenta, što je preporuka svake osiguravajuće kuće kako bi se proces nadoknade što više ubrzao. Obrasci za prijavu šteta se nalaze na sledećem linku https://www.globos.rs/sr/prijava-stete.

Šta je potrebno od dokumentacije za prijavu štete:

    • Zahtev za naknadu štete (popunjava oštećena strana) 

    • Vlasnik vozila je fizičko lice i on je vozio u momentu nezgode/nesreće: vlasnik popunjava i potpisuje zahtev

    • Vlasnik vozila je fizičko lice, a neko drugi je vozio u momentu nezgode/nesreće: potrebno je njegovo overeno ovlašćenje od notara za prijavu i naplatu štete 

    • Vlasnik vozila je pravno lice: ovlašćeno lice firme treba da potpiše i overi popunjen zahtev, koja zajedno sa svim potrebnim dokumentima i ovlašćenjem firme treba da donese osoba koja je vozila vozilo

    - Očitana lična karta podnosioca zahteva ili iskopirana ukoliko lična karta nije sa čipom

    - Očitana saobraćajna dozvola oštećenog vozila

    - Kopija vozačke dozvole osobe koja upravljala vozilom u vreme saobraćajne nezgode

    - Kopija kartice tekućeg računa vlasnika oštećenog vozila

    - Original Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, popunjen i potpisan od strane svih učesnika za štete do 500 eura, a ukoliko je policija izvršila uviđaj potrebna je Službena beleška policije koju oštećeni preuzima sam u policiji 

    - Fotografije vozila sa lica mesta

Podnose se originalna dokumenta, kopije zadržava osiguravajuća kuća, a originali se vraćaju klijentu, dok original beleške policije i Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi zadržava osiguravajuća kuća. Ne zadržavaju se izveštaji sa uviđaja. 

 

Procena štete

Štetu procenjuju isključivo procenitelji zaposleni u osiguravajućoj kući ili ovlašćeni procenitelji, a visina štete se procenjuje na osnovu stepena oštećenja vozila.

Ne preporučuje se

Ne preporučuje se da preduzimate bilo kakve popravke dok se ne proceni šteta i ne dobije zapisnik oštećenja od osiguravajuće kuće. 

Isplata štete

Kada se proceni vrednost štete, možete birati između opcije uplate na Vaš račun ili popravke u servisu i plaćanja osiguravajuće kuće direktno servisu.

U mestu gde živim nema procenitelja osiguravajuće kuće

Ukoliko u mestu gde živite nema filijale osiguravajuće kuće koja Vam je potrebna, pozovite kontakt centar i dobićete uputstva oko dalje procedure.

Izveštaji policije sa uviđaja

Kada je policija napravila uviđaj, za izveštaj policije potrebno je direktno se obratiti osiguravajućoj kući, jer prema Pravilniku Udruženja osiguravača Srbije (http://uos.rs/cir/zapisnik-mup-o-uvidjaju/) zapisnici policije se više ne izdaju oštećenima ili osiguranicima, već se isti digitalnim putem šalju u sva osiguravajuća društva.

Šta da činim ako ne znam kod koga je osigurana osoba koja je skrivila štetu

Ukoliko ne znate kod koga je osiguran krivac, postoji aplikacija Udruženja osiguravača Srbije (http://uos.rs/cir/servis-za-gradjane-rs/) preko koje se to može saznati ukucavanjem registarske tablice izazivača nezgode/nesreće i datuma incidenta. 

Zakonski rokovi za obradu predmeta

U skladu sa zakonskim rokovima, uz uslov da je sva tražena dokumentacija predata i šteta prijavljena, rokovi su: 

- 8. dan od prijave štete za materijalnu štetu do 60.000 dinara

- 14. dan od prijave štete za materijalne i nematerijalne štete

- 45. dan od prijave štete je krajnji rok za sve materijalne štete

- 90. dan od prijave štete je krajnji rok za prijavu štete na licima

Traženje potvrde da klijent nije imao šteta

Traženje potvrde da klijent nije imao šteta (najčešče po AK polisama), koje su klijentima potrebne ili zbog prelaska u drugu osiguravajuću kuću ili zbog kupovine vozila u inostranstvu izdaje sektor Šteta.

U kojoj fazi je šteta?

- Može se saznati na telefon Službe šteta

Malus koji će imati AO osiguranici prilikom sledeće registarcije, ukoliko je bilo štete?

50% je malus u prvoj godini po načinjenoj šteti, ako je bio na najnižem stepenu i to se odnosi samo na visinu AO polise, ne i na sve troškove registracije.