Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

Globos osiguranje

Globos osiguranje A.D.O ima međunarodno priznat setifikat za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 u oblasti pružanja usluga neživotnog osiguranja. Kontinuiranom obnovom sertifikata, Globos osiguranje obezbeđuje objektivno, efikasno i efektivno upravljanje svojim procesima u skladu sa jasno definisanim i kontrolisanim procedurama uz njihovo stalno usavršavanje, što zainteresovanim stranama Društva obezbeđuje precizno definisanu uslugu sprovedenu na najbolji način.

Globos osiguranje je dobilo i Potvrdu o usaglašenosti sa principima i smernicama standarda SRPS ISO 10002:2019 koji se odnosi na sistem postupanja sa prigovorima i predstavlja menadžment kvalitetom u smislu zadovoljstva korisnika usluga osiguranja, gde se posebna pažnja posvećuje efektivnom i efikasnom postupanju sa prigovorima, kroz jasno definisan proces, njegovu primenu, periodično preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje.

Poslujući u skladu sa zahtevima međunarodnih normi, trudimo se da poštujemo zahteve naših klijenata, da poboljšamo kvalitet naših usluga i zadovoljstvo poslovnih partnera i zaposlenih, a sve u skladu sa poslovnom praksom u domenu delatnosti osiguranja.

  • image
  • image
  • image

Zaštita podataka o ličnosti

Za pitanja koja se tiču obrade Vaših podataka o ličnosti možete nas kontaktirati putem:

Zaštita prava i interesa korisnika usluge osiguranja

Korisnik usluga osiguranja može podneti Prigovor Globos osiguranju a.d.o. ukoliko smatra da su povređena neka njegova prava ili interesi u vezi sa radom Društva, a naročito u vezi sa postupanjem Društva ili lica koje za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju, odnosno odlučivanjem Društva u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršavanjem.

Prigovor u pismenoj formi može se podneti:

Title

alt